0:00
-:--

Edward Pałłasz - Choral Works

Edward Pałłasz – Choral Works to album, na którym Chór Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją maestro Janusza Siadlaka prezentuje bogaty i zróżnicowany dorobek Edwarda Pałłasza z dziedziny muzyki chóralnej. Krążek wydany przez wytwórnię DUX Recording Producers jest częścią cyklu monografii polskich kompozytorów współczesnych.

Pałłasz w naszej polskiej kulturze jest swoistą muzyczną ikoną talentu jako czystego pierwiastka budującego twórcę – był bowiem w dziedzinie kompozycji autodydaktą, co w XX wieku nie było popularne. Mimo to swoją wyobraźnią i ogromnym talentem dotarł do osobistej perfekcji w kreowaniu złożonych, niezwykle interesujących dzieł muzycznych. 

Album Chóru Filharmonii Częstochowskiej to swoisty przegląd chóralnej spuścizny kompozytora – znajduje się bowiem na niej i liryka, i utwory sakralne, i niezwykle wdzięczne kaszubskie kolędy.

Utwory

Pastor et Magister
4:30
Jeszcześ mamuliczko | Mommy
3:35
Psalm snu naszego | Psalm of Our Dream
6:02
Epitafium | Epitaph
7:49
De beata virgine Maria Claromontana
5:32
Zima | Winter
4:13
Powiem Ci | I Will Tell You
3:55
Wołasz taty | You are Calling Dad
4:25
O Jezusku maluśki | Oh, Little Jesus
4:43
Święta noc | Holy Night
4:48
W trąbë grają | They are Playing the Trumpet
3:00
Witôj, Jezulu | Welcome, Jesus
3:45
Powitajmë Pana | Let Us Welcome the Lord
3:08
Bóg sę z Pannë narodzył | God was Born from the Virgin Mary
3:54
Czemuże Të, Jezusku | Jesus, Why?
5:01
Tam na ścianie zegar chodzi | A Clock Runs There on the Wall
4:10
Wide – Wita
2:39

DUX 1692, 2020

Małgorzata Polańska, Anna Nowak – reżyseria nagrania | recroding supervision & sound engineering. 
Małgorzata Szymańska  – montaż, mastering | editing, mastering

Helena Siadlak  – projekt graficzny | graphic desing
Żaneta Pniewska- tłumaczenia | translations
Rafał Dymerski – skład tekstu | page laoyout 
Marcin Targoński – redakcja | editor
Helena Siadlak, Wojciech Druszcz – zdjęcia na okładce | cover photos

Inne

Albumy


Loading...