0:00
-:--

Juliusz Łuciuk - Choral Works

Ogromny dorobek Romualda Twardowskiego w dziedzinie muzyki chóralnej stanowi trwały wkład w skarbnicę naszej kultury narodowej. Muzykę tę cechuję wielka różnorodność form i gatunków, mistrzostwo warsztatu, a jednoczy je osobowość twórcy wiernego zasadzie: jedność w różnorodności.
Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” pod dyrekcją Janusza Siadlaka zgromdził w swoim repertuarze utwory Twardowkiego powstałe na przestrzeni kilkudzisięciu lat. Niniejszy album w całości poświęcony jest tej twórczości, bardzo dobrze oddając ową różnorodność gatunkową ale też – nadzwyczaj szerokie możliwości wykonawcze zespołu.

Utwory

Dzikie wino
3:03
Missa gratiarum actione
12:12
Hymnus de Caritate
5:36
Suita Maryjna
10:04
O, ziemio polska
3:04
Modlitwa do św. Jana Kantego
Oremus pro Pontifica
5:27
2:30
Sontet słowiański IX
Ave Maria
Kołysanka o kołysce
6:50
5:39
4:12
Carmina de mortuis

DUX 1463, 2018

Marcin Domżał, Marcin Guz – reżyseria nagrania | recroding supervision & sound engineering. 
Marcin Guz – montaż, mastering | editing, mastering

Helena Siadlak  – projekt graficzny | graphic desing
Żaneta Pniewska – tłumaczenia | translations
Rafał Dymerski – skład tekstu | page laoyout 
Marcin Targoński – redakcja | editor

Inne

Albumy


Loading...