0:00
-:--

Romuald Twardowski - Sacrum * Profanum

Ogromny dorobek Romualda Twardowskiego w dziedzinie muzyki chóralnej stanowi trwały wkład w skarbnicę naszej kultury narodowej. Muzykę tę cechuję wielka różnorodność form i gatunków, mistrzostwo warsztatu, a jednoczy je osobowość twórcy wiernego zasadzie: jedność w różnorodności.
Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” pod dyrekcją Janusza Siadlaka zgromdził w swoim repertuarze utwory Twardowkiego powstałe na przestrzeni kilkudzisięciu lat. Niniejszy album w całości poświęcony jest tej twórczości, bardzo dobrze oddając ową różnorodność gatunkową ale też – nadzwyczaj szerokie możliwości wykonawcze zespołu.

Utwory

W jasnym świetle latarni
2:23
Noc mdlała
2:43
Kołysanka Krzysi
2:35
Niańka Króla Heroda
3:03
Mały koncert na orkiestrę wokalną
4:38
Carmina de mortuis
Exultate, jubilate
13:09
3:33
Cantus s. Casimiri
Chwali, dusze moja, Gospoda
Błagosłowi dusze moja, Gospoda
Wsiakoje dychanije
4:21
4:38
1:59
3:44
Carmina de mortuis

DUX 1601, 2019

Małgorzata Polańska, Anna Nowak – reżyseria nagrania | recroding supervision & sound engineering. 
Michał Szostakowski – montaż, mastering | editing, mastering

Helena Siadlak  – projekt graficzny | graphic desing
Michał Kubicki – tłumaczenia | translations
Rafał Dymerski – skład tekstu | page laoyout 
Marcin Targoński – redakcja | editor

Inne

Albumy

Edward Pałłasz - Choral Works
Edward Pałłasz - Choral Works

Loading...