Janusz Siadlak

Janusz Siadlak – dyrygent i chórmistrz. Odznaczony medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, laureat Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za nieocenione zasługi dla polskiej kultury muzycznej. Kreator nowych trendów i rozwiązań muzycznych. Inicjator i twórca wielu wydarzen artystycznych (Akademickie Spotkania Muzyczne, Musicalia Czestochoviana, Muzyka w Światyniach, Pałacowe Koncerty) w tym Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

Założyciel i od początku dyrygent Chóru „Collegium Cantorum” – obecnie chór Filharmonii Częstochowskiej – z którym niezmiennie odnosi znamienite sukcesy w kraju i za granicą. Współtwórca i dyrektor artystyczny Polish Chamber Voices

Mistrz batuty do tej pory współpracował z wieloma sławnymi zespołami oraz osobistościami świata muzyki poważnej i rozrywkowej oraz sztuki:

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, w którym przez 6 lat był kierownikiem chóru
Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”
Capella Cracoviensis
Accademia dell’Arcadia
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra
Gliwicka Orkiestra Kameralna
Orkiestra Filharmonii Sudeckiej
Orkiestra Filharmoni Częstochowskiej
Polski Chór Kameralny
Chór Polskiego Radia
Marek Bałata
Łukasz Zagrobelny
Jan Łukaszewski
Paweł Łukaszewski
Miłosz Bembinow
Sierra Manta
Soliści Teatru i Opery Narodowej w Warszawie,
Soliści Teatrów Operowych w Wiedniu i wielu innych miast Europy

Praca Janusza Siadlaka została doceniona również przez Wojewodę prestiżową nagrodą za całokształt pracy artystycznej oraz przez Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia muzyczne. Wielokrotnie wyróżniany licznymi nagrodami dla „Najlepszego Dyrygenta”.

Absolwent Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, które ukończył z wyróżnieniem. Brał udział w kursach, seminariach, sympozjach, które prowadzili wybitni dyrygenci i przedstawiciele chóralistyki światowej m.in. prof. Heinrich Poos z Frankfurtu nad Menem, dr Hans Jaskulsky z Konserwatorium w Bochum, dr Hayashi Hikaru z Uniwersytetu w Tokio, Uwe Gronostay z Filharmonii Berlińskiej, prof. Tatsuya Muratani z Tokio oraz Dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego Jan Łukaszewski.

Chórmistrz Janusz Siadlak jest charyzmatyczną osobą i liderem pozytywnych zmian. Przez sławnego kompozytora i dyrygenta Pawła Łukaszewskiego opisaną następującymi słowy: „ [Muzycy] dzięki pracy z Januszem Siadlakiem zyskali nową, wrażliwą na sztukę, a przez to i na innych ludzi osobowość.”

Obszarem szczególnego zainteresowania Janusza Siadlaka jest pogłębianie wrażliwości na jakość i ekspresję dźwięku, uzyskanie bogactwa barw brzmienia poprzez pogłębianie warsztatu wokalnego śpiewaków do uzyskania jak największej homogeniczności brzmienia chóru.